°•آرامشِ خدایی•°

آرامــــــــــــــــــــــــش، 

رهایــــــــے از طوفان نیســــــــت

.

.

بلڪــــــــه آرام زندگے ڪردن در میان طوفان هاست...

.

.

🍀دلـــــــــم آرامشے خدایـــــــے می خواهد🍀

.

.#آرامش #خدا #زندگیم #طوفان #خدایا_شکرت_که_هستی_و_برایمان_خدایی_میکنی

/ 0 نظر / 18 بازدید