°•چشمانِ آبیِ آسمان•°

|• ﷽ •|

.

آرامــــــــــــش در غروب زیبای توست...

.

زمانے ڪه آسمان چشمان آبـــــــــــے و درخشانش را ب آرامے روی هم میگذارد و شب را هویدا میکند...

.

و زاغ های هراسان غوغایی به پا میڪنند آنگاه ڪه دسته دسته از این سو به آن سو میروند تا مبادا چشمان آسمان گرم خواب شود ...

.

اے دیار لحظه هاے ناب من ...❤

.

#آرامش_همینجاست ...

#دلنوشته

#فاطمه_حیدری

ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ . 

#آرامش #غروب #چشمان_آبی#آسمان #هراسان #غوغا #دیار #شهر #شهر_زیبا#هویدا#پاییز#پاییز_96#دلنوشته

/ 0 نظر / 21 بازدید